Příprava staveb

Náš tým profesionálů již po mnoha realizacích dokáže přesně připravit veškeré materiály nutné před samotnou realizací.
Zajistíme pro Vás:

  • Obstarání vstupních podkladů pro umístění stavby - zaměření pozemku (polohopis, výškopis), zajištění situace s vyznačením inženýrských sítí, atd.
  • Zabezpečení průzkumů potřebných jako podklad pro vypracování projektové dokumentace (radonový průzkum, geologický průzkum atd.)
  • Projednání dokumentace v rámci územního nebo stavebního řízení s dotčenými orgány a správci sítí.
  • Zajištění smluvních vztahů k pozemkům v rámci územního a stavebního řízení (vstupy na pozemky, smlouvy o právu provést stavbu, budoucí smlouvy na věcná břemena)
  • Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • Zpracování podkladů pro výběr dodavatele (výkaz výměr, specifikace materiálů, rozpočty atd.)
  • Autorský dozor - zajištění souladu realizace s projektovou dokumentací a operativní řešení problémů a změn přímo na stavbě
© 2018 H&B REAL a.s., Smetanova 1484, Vsetín
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!